Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Eforte Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Eforte Oy
Y-tunnus: 2709268-9
Postiosoite: Heikkiläntie 10, 05460 Hyvinkää

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Nimi: Anne-Maarit Sepling
Postiosoite: Heikkiläntie 10, 05460 Hyvinkää
Puhelin: 010 526 4236
Sähköposti: anne-maarit.sepling(at)eforte.fi

3. REKISTERIN NIMI
Eforte Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖN TARKOITUS
Rekisterin tarkoituksena on Eforte Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi, uusasiakashankinta, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Tietokannan sisältämiä tietoja voidaan jakaa sovellettavan lain sallimassa ja vaatimassa määrin, esimerkiksi rajoituksetta viranomaisille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia tietoja:
• yhteystiedot kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumerot ja työsähköpostiosoitteet
• henkilön asema yrityksessä ja ko. yrityksen nimi ja osoite ja muut yhteystiedot
• tiedot palveluista, joita henkilö hankkii kyseiseen yritykseen, jne.
• mahdolliset suoramarkkinointikiellot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasta koskevat tiedot saadaan:
• asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
• julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista,
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
• erilaisista päättäjätietokannoista tai vastaavista muista rekistereistä

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskeva yhteydenotto tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdan 1. osoitteeseen. Jos Eforte Oy:n rekisterin rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää virheen korjaamista sähköpostitse osoitteeseen info@www.eforte.fi tai kirjeitse kohdan 1. osoitteeseen.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, lähettämään suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä estää markkina- ja mielipidetutkimuspyynnöt. Asiakassuhteessa oleva henkilö ei kuitenkaan voi kieltää normaalia asiakastyöhön liittyvää asiakasviestintää Efortelta asiakkaan yhteyshenkilölle suoramarkkinointiestolla. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info@www.eforte.fi tai postitse kohdan 1. osoitteeseen.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Työtilat on suojattu ulkopuolisilta vartiointipalveluin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.