Vuokrajohtaja tai vuokrapäällikkö apuun

Eivätkö omat kädet riitä?

Vuokrajohtaja tai vuokrapäällikkö apuun

Eikö omat kädet riitä hoitamaan kaikkea vai kaipaako yrityksesi tietynlaista osaamista, mutta vain osa-aikaisesti
tai projektin ajan? Onko yrityksesi muutostilanteessa, mutta resurssi tai osaaminen muutokseen puuttuu?
Olisiko tarpeen rakentaa myyntiorganisaatio tehokkaammaksi? Vai onko markkinointi tehotonta ja suunnitelmatonta, mutta täyspäiväisen ammattilaisen palkkaaminen ei tule kyseeseen. Näihin tilanteisiin kustannustehokas ja nopea ratkaisu on asiansa osaava osa-aikainen vuokrajohtaja tai vuokrapäällikkö.

Eforten osa-aikainen vuokrajohtaja tai -päällikkö on pk-yritykseen tarpeisiin soveltuva kustannustehokas ammattilainen, jolla on pitkä kokemus omalta osaamisalueeltaan. Vuokrajohtaja tai vuokrapäällikkö vastaa yrityksessä ennalta sovituista tehtävistä ja hänen työlleen määritetään tavoitteet, aikataulu, toteutussuunnitelma, vastuut ja pelikenttä, jolla hän toimii. Efortelta et saa konsulttia taikka pelkkää visionääriä vaan työtä pelkäämättömän tekijä, jolla kuitenkin on strateginen sekä taktinen osaaminen hoitaa tehtävä.

Osa-aikainen vuokrajohtaja tai vuokrapäällikkö on toimiva ratkaisu mm. seuraavissa tilanteissa:

 • perinteisen konsultoinnin kustannus-hyötysuhde ei vakuuta, koska halutaan ohjeiden, neuvojen ja suunnitelmien lisäksi käytäntöä ja toteutusta
 • on tarve osaamiselle, jota ei kannata palkata taloon täysiaikaiseksi resurssiksi
 • yrityksen omistajat haluavat nopeasti tuloksia
 • etsitään vakituisen ja täysipäiväisen johtajan sijaan kustannustehokkaampaa ratkaisua (ml. rekrytoimiskustannukset ja mahd. irtisanomisajan kustannukset)
 • halutaan resurssi vain tietyksi aikaa toteuttamaan jokin määrätty tehtävä (esim. projekti tai organisaatiomuutos)
 • yritysjärjestelyissä, yrityskauppa- tai omistajanvaihdostilanteessa tarvitaan uudenlaista osaamista tai ulkopuolista, jopa neutraalia osapuolta
 • sairasloman tai vanhempainvapaan sijaisuus osa-aikaisena (henkilöstökustannusylitystä ei synny, jos otetaan vuokrasuhteinen osa-aikaresurssi, ilman rekrtytointikustannuksia ja huomioidaan varsinaisen toimenhaltijan vanhempainvapaakustannukset)
 • Ennen vakituista rekrytointia väliaikainen osa-aikainen ammattilainen käynnistämään toiminnot ja sitten perehdyttämään vakituinen
 • yrityksessä on kriisitilanne, johon tarvitaan ammattilaista hoitamaan tiettyä osa-aluetta heti

Osa-aikainen vuokrajohtaja- tai vuokrapäällikkösopimus voi kattaa 1-3 päivää viikossa työtä asiakasyritykselle. Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa 3 kk:n irtisanomisajalla.

eforte

SAAT MEILTÄ OSA-AIKAISEN VUOKRAJOHTAJAN TAI VUOKRAPÄÄLLIKÖN SEURAAVILLE OSAAMISALUEILLE:

 • markkinointi
 • myynti
 • viestintä
 • asiakaskokemuksen kehittäminen
 • erilaiset kehitys- tai muutosprojektit

Tutustu alla oleviin vaihtoehtoihin ja toki voit kysyä lisää »

 

MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄJOHTAJA TAI -PÄÄLLIKKÖ

 • markkinointistrategian rakentaminen
 • markkinoinnin ja viestinnän vuosisuunnittelu ja budjetointi yrityksen tavoitteiden ja strategian mukaan, markkinoinnin ja viestinnän toteutuksen organisointi
 • markkinoinnin ja viestinnän uudelleen organisointi prosesseineen
 • markkinointi- ja viestintäorganisaation rakentaminen ja johtaminen
 • digimarkkinoinnin suunnitelma ja toteutusprojekti (verkkosivuston rakentaminen ja sisältömarkkinoinnin suunnittelu)
 • yt-viestintähankkeen tai muun merkittävän muutosviestintähankkeen läpivienti
 • 1–3 pv/vko eli 4–12 pv/kk
 • hinta roolista, vastuista ja tavoitteista riippuen alkaen noin 2 700 eur + alv/kk

MYYNTIJOHTAJA TAI -PÄÄLLIKKÖ

 • myyntiorganisaation uudelleenorganisointi
 • myynnin vuosisuunnittelu ja budjetointi yrityksen tavoitteiden ja strategian mukaan, toteutuksen organisointi
 • asiakkuuksien hoitomallin suunnittelu, kouluttaminen ja käyttöönotto
 • myyntiorganisaation johtaminen ja kehittäminen
 • uusien myyntikanavien kartoitus ja valtaaminen
 • 2–4 päivää viikossa eli 8–16 päivää kuukaudessa
 • hinta roolista, vastuista ja tavoitteista riippuen alkaen noin 4 900 eur + alv/kk