Chilit Oy

Chilit Oy

Chilit Oy:llä oli tarvetta organisoida yhtiön markkinointi ja viestintä aiempaa tehokkaammin. Tavoitteena oli saada yhtenäistettyä näkyvyys sekä rakentaa selvä suunnitelma markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteille tukemaan myyntiä sekä löytää resurssi, joka pystyisi toimimaan sekä kädet savessa käytännön töissä, mutta ymmärtämään yhtiön strategiaa sekä tekemään suunnitelmat sen mukaisesti.


”Meillä oli vuosien varrella pyritty hoitamaan markkinointi ja viestintä jonkun henkilön toimesta ns. oman toimen ohella. Tuloksia ei tuntunut syntyvän ja tekemättömät työt stressasivat. Päädyimme selvittämään vuokrajohtajavaihtoehtoa ja tämä olikin meille aivan toimiva ratkaisu. Viestinnän ja markkinoinnin vuokrajohtaja pystyi itsenäisesti suunnittelemaan meille sopivan kokonaisuuden tukemaan yhtiön strategiaa. Eforten vuokrajohtaja myös otti vahvasti huomioon ehdottamiensa toimien kustannustehokkuuden yhtiön kannalta eikä vaan konsultoinut ylimalkaisesti. Suunnitelmien lisäksi hän toteutti suunnitelmat eri kumppaneiden kanssa yhteistyössä."

"Yhtiömme brändi-identiteetti ja erottuvuus kirkastettiin, ulkoasu määriteltiin ja perusmateriaalit toteutettiin myynnin toiveiden mukaan. Yhtiön nettisivut uudistettiin parantamaan yhtiön hakukonelöydettävyyttä sekä toimimaan yhtiön markkinoinnin ja viestinnän perusalustana. Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä toteutettiin myös kevyttä palvelumuotoilua. Yhtiön sosiaalisen median kanavat valjastettiin viestinnän käyttöön ja ryhdyttiin rakentamaan systemaattista näkyvyyttä yhtiölle. Samalla toteutettiin referenssijuttuja ja -videoita edistämään uusasiakashankintaa. Sisäinen viestintä parani merkittävästi vuokrajohtajan pestauksen myötä."

"Anne-Maarit teki hyvää työtä, josta kertoo myös se, että kun yhdistyimme, oli molempien yritysten sekä omistajan tahtotilana säilyttää Chilitin brändi sekä viestinnän ja markkinoinnin linja.” kertoo kesään 2016 asti Chilit Oy:n toimitusjohtajana toiminut Timo Lipiäinen.

Chilitin yhdistyessä kesällä 2016 G7 Datan kanssa Eforte toteutti yhdistymiseen ja liiketoimintajärjestelyihin liittyneen (M&A) sisäisen sekä ulkoisen viestinnän.

Lue markkinoinnin ja viestinnän osa-aikaisesta vuokrajohtajapalvelusta tai blogijuttu, miksi pk-yrityksen kannattaa harkita vuokraresurssia palkkatyöntekijän sijaan.

chilit oy

eforte

eforte

eforte

eforte

eforte