Mitä on tuotteistaminen ja mitä siitä hyötyy?

Mitä on tuotteistaminen ja mitä siitä hyötyy?

BLOGI. Tuotteistaminen tarkoittaa tuotteen tai palvelun ja sen tarjoaman hyödyn kiteyttämistä ja tuotteen tai palvelun vakiointia. Tuotteistamisprosessissa kuvataan tuotteen tai palvelun eri osat ja vakioidaan niitä. Asiakaskohtainen räätälöinti ei ole poissuljettua, mutta se tehdään harkiten ja ennalta päätetyin tavoin. Näin säästetään työaikaa ja ylläpidetään palvelun tai tuotteen kate tavoitellulla tasolla. Ulkoisessa tuotteistamisessa kuvataan näkyvät palvelu-/tuote-elementit ja niiden hyödyt asiakkaalle, minkä jälkeen myynti- ja markkinointimateriaalien toteutus on kustannustehokasta. Sisäisessä tuotteistamisessa kuvataan yrityksen prosessit, jotta palvelu tai tuote saadaa toimitettua ulkoisen palvelukuvauksen mukaisesti asiakkaalle.

Yritys hyötyy tuotteistamisesta:

  • tuote/palvelu tulee kuvattua siten, että koko henkilöstö tietää mitä olemme myymässä ja mitä emme, myös uusien työtekijöiden tai jälleenmyyjien on helpompaa lähteä liikkeelle
  • kiteytettyjen viestien takia on markkinointi ja myynti tehokkaampaa  (nopeampaa toteuttaa, sama viesti kaikilla - viestin läpimeno paranee)
  • palvelun tai tuotteen katerakenne tulee arvioitua koko tuotanto- + myyntiprosessin kannalta, piilokulujen määrä vähenee
  • turha sisäinen työ saadaan karsittua
  • asiakaskokemus paranee (ei epäselvyyksiä mitä saa, miten saa ja milloin saa tai mikä on hinta, ominaisuudet ja hyödyt)

Jos haluat apua joko vanhojen tuotteiden tai palveluiden tuotteistamiseen tai uusien valikoimaan mukaan tuomiseen, laita viestiä. Ymmärrämme erityisen hyvin teknisen alan, teollisuuden sekä rakennusalan haasteita, joten haasta meidät.