Miksi pk-yrityksellä kannattaa olla strategia?

Miksi pk-yrityksellä kannattaa olla strategia?

BLOGIJUTTU. Teemme töitä pk-yritysten kanssa ja tavoitteenamme on aina auttaa yritystä tehostaa toimintaansa ja parantaa tulosta. Törmäämme usein tilanteeseen, jossa yrityksen strategiaa ei ole määritetty kovinkaan tarkkaan. Strategialla emme tarkoita monikymmensivuista asiantuntijakonsultin tekemää prujua, joka lojuu toimitusjohtajan kaapissa mapissa vaan yksinkertaista ppt-esitystä, Word-dokumenttia tai jopa vaan piirrosta siitä, mitä teemme, missä haluamme olla x-vuoden päästä (tavoitteemme), miten aiomme tähän päästä (keinot), ketkä ovat asiakkaitamme (ja ketkä eivät ole) ja miten erottaudumme kilpailusta ja olemme uniikkeja (osaaminen, palveluvalikoima ja -asenne, jne.).

No mitä iloa moisesta paperista ja sen rakentamisesta on? Kyllähän tuon tekoon palaa jopa kymmeniä työtunteja ja vieläpä useamman henkilön työajasta. Siihen saattaa tarvita jopa ulkopuolista apua, mikä tietty jälleen maksaa.

Seuraavaan kiteytimme kirjatun strategian hyötyjä pk-yrityksen kannalta:

 1. Yritys säästää aikaa ja rahaa
  • strategia antaa ohjeen niin johdolle kuin henkilöstölle: ”näitä tehdään, näihin asioihin panostetaan ja näihin ei”
  • strategian kannalta turhat hankkeet/panostukset on helppo jättää tekemättä
   • jos yritys panostaa vain Suomen markkinoihin, miksi teettää nettisivut englanniksi, ellei strategia määritä kasvutavoitteita ulkomaille
   • tai mennäänkö messuille, joiden tekemiseen ja toteutukseen palaa 50 % yhtiön vuosittaisesta markkinointi- ja myyntibudjetista, mutta joille tiedetään tulevan vain noin 5 % asiakaskunnasta ja, joista pääkohderyhmää on vain puolet…
 1. Yrityksen tuloksen kannalta tärkeät asiakkaat saavat parempaa palvelua
  • strategiassa on määritetty, mihin asiakaskohderyhmään panostetaan ja mihin ei -> tällöin ne asiakkaat, jotka oikeasti ovat tärkeitä yrityksen tuloksen kannalta saavat palvelua ja yrityksen henkilökunnan ei tarvitse haahuilla epäolennaisten hankkeiden parissa
  • asiakaspalveluun, myyntiin ja markkinointiin päätetyn pääkohderyhmään voidaan keskittyä ja jopa investoida, koska taustalla on selvät tavoitteet ja niiden tavoitteiden saavuttamiseksi kannattaa tehdä panostuksia (nämä toki pitää pystyä mittaamaan, aiheesta myöhemmin lisää)
 1. Toimii johtamisen ja esimiestyön ohjenuorana
  • Strategia auttaa määrittämään rekrytoinnin perusteita, millainen henkilö kannattaa palkata tehtävään vai kannattaako siihen hankkia ulkoistettu resurssi vai voisiko asian organisoida täysin toisin
  • Uudet työntekijät ja yhteistyökumppanit on helpompi perehdyttää, kun on olemassa paperi, joka määrittää, mitä yritys tekee ja miksi -> kummatkin pystyvät ryhtyä tekemään olennaisia asioita nopeammin ja tehokkaammin (-> säästää jälleen aikaa ja rahaa)
  • Kun johtaminen tehdään strategian mukaisesti, henkilöstö kokee, että toimintaa johdetaan systemaattisesti ja perustellusti eikä päätöksenteko ole satumanvaraista tai jopa epäoikeudenmukaista -> henkilöstö keskittyy työnsä tekemiseen ja tulosten aikaansaamiseen politikoinnin sijaan
  • Strategian vastaiseen toimintaan on helpompi puuttua ja perusteet löytyvät (toki vaatii sen, että strategia on viestitty hyvin, aiheesta myöhemmin lisää)
 1. Päätöksenteko ja toiminnan suunnittelu nopeutuvat ja tehostuvat
  • strategia ohjaa päätöksiä ja antaa niille perusteet -> yrityksen johdon sekä esimiesten on helpompi tehdä päätöksiä niin arjessa kuin pidemmän ajan toimintasuunnitelmia tehtäessä (-> ajan ja rahan säästö), jopa EI:n sanominen helpottuu
  • toimintasuunnitelmien läpikäynti henkilöstölle on helpompaa, koska valinnat ovat tällöin henkilöstölle jo tuttuja, joten ne ovat loogisia ja helpompia ymmärtää -> muutosvastarinta on vähäisempää
 1. Yrityksen tavoittelema asiakaskokemus toteutuu paremmin
  • Strategia on perusta asiakaskokemukselle -> yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että työntekijät toimivat yhteisten "pelisääntöjen" perusteella, millään osa-alueella ei tapahdu osaoptimointia asiakkaan kustannuksella ja kaikki tietävät, miten toimitaan asiakkaan kanssa, jolloin kokemus, jonka asiakas saa on kohtuullisen yhdenmukainen, parhaimmillaan positiivinen
 1. Työ selkeytyy ja tehostuu
  • Kun strategia on päätetty, on helpompi myös arvioida, mitä yrityksen osa-alueita ja/tai prosesseja pitäisi kehittää. Prosessien määrittämien ja kehittäminen on aina työlästä, joten hyvä strategia auttaa myös tässä ohjaten valintoja ja suuntaa. Se kertoo, mikä on olennaista, mihin panostaa ja mihin ei.
  • Henkilöstölle strategia antaa pelikentän. Kun pelikenttä on käsissä, on monen helpompi kehittää omaa toimintaansa/työtänsä sekä katsoa asioita jopa asiakkaan kannalta ja ehdottaa parannuksia.  Parhaimmillaan tämä mahdollistaa uudenlaiset onnistumisen kokemukset asiakkaan kanssa -> parempi asiakaskokemus -> suositukset -> uusia asiakkaita -> kasvu -> into kehittää edelleen toimintoja

Mikäli kiinnostuit aihe kiinnostaa, ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi, niin postitan sinulle seuraavan blogi-jutun: Miten pk-yrityksen strategiaa voi tehdä?