Markkinointipäällikkö olisi tarpeen, mutta palkkaaminen ei ole kannattavaa

Markkinointipäällikkö olisi tarpeen, mutta palkkaaminen ei ole kannattavaa

BLOGIJUTTU. Olen törmännyt monen pk-yrittäjän kanssa jutellessani tilanteeseen, että markkinoinnin ja viestinnän saralla pitäisi saada paljonkin tehtyä, mutta asiat eivät edisty. Syitä on useita, mutta muutama asia toistuu:

  1. Usein joku muuhun tehtävään palkattu henkilö tekee oman työnsä ohessa markkinointia ja viestintää. Tällöin tekemisen suunnitelmallisuus eikä ammattitaito markkinoinnin ja viestinnän osalta voi olla kovin korkealla tasolla, koska työntekijät prioriteetit ovat muualla ja harvalla riittää aika lisäksi ylläpitämään ja kehittämään omaa osaamista toissijaisen tehtävän osalta.
  2. Monessa pk-yrityksessä oman työnsä ohella markkinointia tekevä on jossain assistenttiroolissa. Kyseinen henkilö harvoin voi rooliristiriidan takiakaan johtaa, suunnitella, budjetoida, toteuttaa taika saada aikaan markkinoinnin, viestinnän sekä myynnin kannalta merkittäviä tuloksia. Markkinointikustannuksia sen sijaan tällä yhdistelmällä perinteisesti tiedetään syntyvän ja kustannusten panos-tuotos-suhde ei välttämättä ole riittävä. Tässä mallissa myös monet "näin ollaan tehty vuosia" -toteutukset pysyvät tuotannossa aiheuttaen ylimääräisiä kustannuksia vaikka aika on asiasta ajanut ohi.
  3. Yrityksellä ei ole mahdollisuutta palkata täyspäiväistä markkinoinnin ja/tai viestinnän osaajaa taloon, koska kustannus olisi tällöin vuositasolla 60 000–90 000 euroa työnantajakuluineen.
  4. Yritys ei usko saavansa riittävän osaavaa tekijää, mikäli se tarjoaisi vain osa-aikaista työtä ja vaihtuvuus tehtävässä saattaisi olla merkittävä ongelma aiheuttaen jatkuvasti rekrytointi- ja koulutuskustannuksia sekä perehtymiseen kuluvaa kallista työaikaa. Tuloksia syntyisi hitaasti tässä tilanteessa, koska joka kerta uuden henkilön myötä valittu linja todennäköisesti muuttuisi ainakin jonkin verran.

Yritys voi organisoida kustannustehokkaasti, suunnitelmallisesti ja tuloksekkaasti koko markkinointinsa ja viestintänsä vaikka vuodeksi kerrallaan tai toistaiseksi Eforten avulla. Saat meiltä osa-aikaisen markkinointi- tai/ja viestintäpäällikön taloosi toteuttamaan yrityksen markkinointia ja viestintää ammattitaidolla 1-3 päivää viikossa periaatteella.

Kustannustehokkuus ja tuloksellisuus syntyvät mm. siitä, että yritys saa markkinointiassistentin palkkakustannuksia vastaavalla kuukausisummalla kokeneen alan ammattilaisen tai jopa tiimin hoitamaan markkinoinnin ja viestinnän tehtäväkentän assarista johtotason tehtäviin asti viikkotasolla suunnitelmallisesti ja yrityksen tavoitteiden mukaan.

Osa-aikainen markkinointipäällikkö/-johtaja kustantaa yrityksellesi vastuista ja tehtävistä riippuen alkaen n. 2700 euroa kuussa + alv. Lue lisää vuokrapäälliköstä tai ota yhteyttä, niin katsotaan, voisiko tämä olla kustannustehokas ratkaisu myös yrityksellesi?